Skip to main content

Tõstukijuhi koolitus

Õppekava nimetu: tõstukijuhi koolitus.

Sihtrühm:
• vähemalt 18 aastased ja B kategooria juhiluba omavad tõstukijuhid, kes soovivad lisaks teoreetilistele teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi;
• kutselised autojuhid, kelle töökohustuste hulka kuulub veoste laadimine veovahendile;
• ettevõtete tööohutuse eest vastutavad töötajad.

Kasutatav õppekeskkond:
• õppetöö läbiviimiseks vajalike multimeedia vahenditega varustatud õppeklass koos õppevahendite ja õppetarvikutega;
• erinevat tüüpi tõstukid praktika läbiviimise asukohas (ilmselt pead mingi ettevõttega lepingu sõlmima).

Õppekava kogumaht:
16 tn kokku. Tõstukijuhi koolitus hõlmab järgmisi õppeaineid ja teemasid:
1. Teooriaõpe 8 tn, mis hõlmab järgmisi teemasid:
   • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid;
   • Tõstukitealane väljaõppe kord ettevõttes, vastutus;
   • Tõstukite liigid ja nende ehitus: erinevad käsitõstukid, laotõstukid, vastukaalutõstukid, virnastajad, komplekteerijad, nelja suuna laadurid;
   • Tõstukite lisaseadmed: kahvlite hüdrauliline külgnihutus, kahvlite positsioneer, haaratsid, pöörajad;
   • Tõstuki stabiilsus ja tasakaal;
   • Veoseohutus, koormate kinnitus;
   • Tõstuki hooldamine ja korrashoid;
   • Tõstuki ohutu juhtimine;
   • Töstmiste teostamine;
   • Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid;
   • Enamlevinud õnnetuste põhjused ja analüüs, näited praktikast.

2. Praktikaõpe 8 tn (praktiliste oskuse arendamine erinevatel tõstukitel praktikakohal)
   • Tõstukite kontroll enne tööd, töö ajal ja pärast tööd;
   • Käsitlemisharjutused erinevatel tõstukitel;
   • Kriitilised kohad ja sõlmed tõstuki hooldamisel;
   • Sõit ja õiged juhtimisvõtted, kaupade ladustamine riiulitele ja riiulitelt;
   • Akude laadmine elektritõstukitel, gaasiballooni vahetamine gaasitõstukil;
   • Teooriaeksam, praktika eksam.

Õpiväljundid:
Tõstukijuhi koolituse lõpetanu:
   • tunneb tõstukite liike ja nende ehitust;
   • oskab tõstukeid käsitleda ladustada kaupa;
   • tunneb ja täidab ohutusnõudeid tõstukitega töötades.

Õppetöö korraldus ja kestus
Tõstukiuhi koolitus koosneb teoorialoengutest ja praktilistest tegevustest vastavalt õppeplaanile. Teoreetilise õppetunni kestus on 2 x 45 minutit kestusega kuni 90 minutit. Ühe õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Hindamiskriteeriumid
Õppekava läbimisel sooritab õpilane teooria ja praktika eksami.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja:
Viktor Romanov – magister.